06
JUL
2017

Enagic E – Friend July 2015

“กำจัดกลิ่น” ดูแลความสะอาดครัวด้วยน้ำ อีเลคโทรไลซ์ จากเครื่องคังเก้น ในครัว ในบ้านเราโดยเฉพาะในห้องน้ำมักจะมีถังขยะ และมักส่งกลิ่นที่ไม่สะอาดออกมา ปัญหานี้เราดูแลง่ายๆด้วยการเก็บน้ำกรดเข้มข้น พีเอช 2.5 (st...