22
APR
2017

Cooling

Posted By :
Comments : Off
กล้ามเนื้อ และทุกอวัยวะต้องการลดอุณหภูมิลงเพื่อเข้าสู่ภาวะปรกติ น้ำจะเคลื่อนที่ไปทั่วร่างกายปรับอุณหภูมิลงสู่ภาวะปรกติและนำสารอาหารเข้าซ่อมแซมในเซลล์ที่ชำรุดเสียหาย น้ำที่มีขนาดโมกุลเล็ก และมีประจุลบจะทำหน้าที่นี้อย่างรวดเร็ว ระยะพักตัวของนักกีฬาสั้นลง
About the Author