การล้างเครื่อง ด้วยระบบ อี คลีนนิ่ง(E Cleaning)

การล้างเครื่องด้วยระบบ อีคลีนนิ่ง เป็นข้อกำหนดที่เจ้าของเครื่องจะต้องทำเป็นประจำเดือนละหนึ่งครั้ง อุปกรณ์ที่ใช้
  1. ซีพียู (บริษัทได้ให้มาพร้อมกับเครื่อง)
  2. ผง ซิตริก (Citric powder)
ข้นตอนการล้างตามวิดีโอ

Leveluk SD-501 E-Cleaning

K8 E-Cleaning

การล้างเครื่อง ด้วยระบบ อี คลีนนิ่ง(E Cleaning) แบบดีปคลีน

การล้างแบบดีปคลีนนี้ ไม่เป็นข้อกำหนดจากทางบริษัทที่เจ้าของเครื่องจะต้องทำเป็นประจำ แต่สามารถทำได้เมื่อเครื่องถูกใช้เป็นเวลานานอย่างหนัก อุปกรณ์ที่ใช้
  1. ซีพียู
  2. ผงซิตริก
  3. ปั้มน้ำตู้ปลา
ขั้นตอนการล้าง

เมื่อเครื่องเตือน Decrease the flow ร่วมกับเสียงปี๊บๆ

เสียงพูดหรือหน้าจอแสดงผล Decrease the flow หมายถึงอัตราการไหลขอน้ำเข้าเครื่องมากเกินไป ให้เราปรับการไหลของน้ำที่ก๊อกน้ำให้ลดลงจนเสียงเตือนหยุดไป หรือหน้าจอหยุดการแสดงคำเตือน ส่วนมากอาการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทำน้ำ สตรอง แอซิด และ สตรองคังเก้น

เมื่อเครื่องเตือน Replace the filter

เสียงพูดหรือหน้าจอแสดงผล Replace the filter หมายถึง ใส้กรองของท่านผ่านการใช้งานมา 6,000 ลิตรแล้ว ท่านจำเป็นต้องเปลี่ยน Filter หากท่านยังไม่สามารถหามาเปลี่ยนได้ทัน (ท่านสามารถใช้น้ำต่อไปได้โดยเสียงเตือนนี้จะไม่หมดไปแต่จะแสดงทุกครั้งที่เปิดการใช้งาน) เมื่อท่านเปลี่ยน Filter ทำอย่างไร เมื่อท่านเปลี่ยน filter ตัวใหม่เสร็จทุกครั้ง ให้“ปิด”เครื่องแล้วปล่อยน้ำไหลผ่าน Filter ประมาณ สิบนาทีเพื่อ ปรับสภาพ Filter หลังจากปรับสภาพแล้ว ให้กดปุ่ม”Reset”ที่มุมขวาบนของห้อง Filter

เมื่อเครื่องเตือน clean system ร่วมกับเสียงปี๊บๆ

คำเตือนคลีนซิสเตม ( Clean systm)พร้องเสียงปี๊บๆ หมายถึงเครื่องกำลังเข้าสู่การล้างตัวเอง เพียงแต่ท่านเปิดน้ำไหลผ่านเครื่องประมาณ สามสิบวินาที ในขณะนี้น้ำที่ออกมาห้ามนำไปใช้ เสียงเตือนนี้จะหยุดไปเมื่อเครื่องล้างตัวเองเสร็จ

เมื่อมีคำเตือน Over heat

คำเตือนนี้จะเกิดเมื่อน้ำประปาที่ไหลเข้าเครื่องมี่อุณภูมิสูงผิดปรกติ เช่นน้ำผ่านท่อที่ตากแดดเป็นเวลานาน หรือต่อท่อน้ำร้อนเข้าเครื่อง ภายในเครื่องมีเซนเซอร์ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำ

เมื่อน้ำประปาไหลอ่อนทำอย่างไร

ในกรณีที่น้ำประปาที่บ้านของท่านไหลช้าและแรงดันต่ำ ควรปรับค่าความเป็นด่างลง หรือ ท่านสามารถปรึกษาทีมงานของเราได้

เมื่อต้องการใช้เครื่องในที่ห่างไกล

ในกรณีที่ท่านอยู่ในที่ห่างไกลจากระบบน้ำประปาที่เชื่อถือได้ หรืออยู่ในแหล่งน้ำที่ท่านไม่ไว้ใจ ท่านสามารถจัดหาน้ำประปาจากแหล่งอื่นมาแล้วใช้ได้ ท่านสามารถติดต่อกลุ่ม คังเก้นวอเตอร์ประเทศไทย ได้เรามีระบบที่ช่วยท่านได้

เมื่อน้ำคังเก้นไม่ไหลออกตามปรกติหรือเกิดการอุดตัน

ท่านสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ว่ามีอะไรอุดตันที่ท่อน้ำเข้าหรือน้ำออกหรือเปล่า หากไม่พบขอให้ติดต่อเรา

จำเป็นต้องต่อชุด พรีฟิลเตอร์ ก่อนเข้าเครื่องหรือไม่

ควรมี เพราะเพื่อป้องกันน้ำที่สกปรกเข้าเครื่องในกรณีฉุกเฉินมีการซ่อมท่อประปาภายนอกที่เราไม่ทราบ ควรเปลี่ยนเมือสกปรกสังเกตุจากสีเมื่อเปลี่ยนจากขาวเป็นเหลืองหรือน้ำตาล