บริษัทอีนาจิก คือผู้ผลิตและจำหน่าย เครืองกรองน้ำไออนไนเซอร์ ในประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก

บริษัท อีนาจิก ประเทศญี่ปุ่น :ปรัชญาของบริษัท Enagic Realizing true physical health(สุขภาพที่ดีอย่างแท้จริง) Realizing true financial health(ความมั่นคั่งอย่างแท้จริง) Realizing true mental/metaphysical health(สุขภาพจิตที่ดีอย่างแท้จริง) ด้วยเป้าหมายที่จะนำปรัชญาความจริงทั้ง 3 ข้อนี้ประกาศออกไปทั่วโลก เมื่อท่านตัดสินใจเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์จากที่ใดก็ตาม ขอให้ท่านได้พิจารณาอย่างใกล้ชิดถึงผู้ผลิต ปรัชญาการผลิต การบริการหลังการขายและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นี่คือเหตุผลสำคัญที่สุดที่เราได้เชิญท่านพิจารณา Enagic

Enagic History

Electrolysis Chamber

Filter Production

ประวัติการดำเนินกิจการกว่า 40 ปี ของบริษัท อีนาจิก ประเทศญี่ปุ่น

 • มิถุนายน 1974:เริ่มต้น บริษัท อีนาจิก ที่โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น
 • พฤษภาคม 1987: โรงงาน อีนาจิก ในโอซากา ได้รับการรับรองจาก กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น เป็นโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์
 • มีนาคม 1988: กำเนิดปรัชญา “True Health” อีนาจิกคือผู้เชี่ยวชาญ “น้ำคังเก้น”
 • มกราคม 2000 : อีนาจิกเริ่มจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หลัก “Leveluk DX”
 • ตุลาคม 2001: ควบรวมกิจการกับ “โตโย ไอเทก Toyo Aitex” ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการผลิตน้ำด้วยวิธีการอีเลคโทรไลซิส
 • เมษายน 2002: เครื่อง Leveluk ของอีนาจิกเป็นเครื่องเดียวที่ได้รับการนำเสนอจากสมาคมป้องกันโรคในผู้สูงอายุ ประเทศญี่ปุ่น
 • สิงหาคม 2002: จัดตั้งหน่วยให้การบริการในการบำรุงรักษา
 • มกราคม 2003: กำเนิด “Global Year One” เปิดดำเนินการสำนักงาน อีนาจิก นานาชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (International Operation initiated and Enagic USA)
 • เมษายน 2003: กำเนิด Enagic Supply Center
 • มิถุนายน 2003: ขยายผลิตภัณฑ์ “Leveluk Super 501”และ “Anespa” เปิดสำนักงานสาขา ล๊อสแองเจลลิส
 • กันยายน 2003: เปิดสำนักงานสาขา ประเทศไต้หวัน,และ โฮโนลูลู,ฮาไว
 • พฤศจิกายน 2003: เปิดโรงงานผลิต คังเก้นอูคอน ที่โอกินาวา
 • เมษายน 2004 โรงงาน คังเก้นอูคอน ได้รับการรับรองจาก FDA สหรัฐอเมริกา
 • พฤษภาคม 2004: คังเก้นอูคอน ได้รับการนำเสนอจากสมาคมป้องกันโรคในผู้สูงอายุ ประเทศญี่ปุ่น
 • มิถุนายน 2004: ฉลองครบรอบ 30 ปี เปิดสำนักงานสาขา นิวยอร์ค เริ่มจัดจำหน่าย คังเก้นอูคอน ซิกมา
 • กุมภาพันธ์ 2005: Leveluk DXII และ JRII นำออกจำหน่าย
 • กรกฎาคม 2005: เปิดสำนักงานสาขา ฮ่องกง ที่เกาลูน
 • สิงหาคม 2005: จดเครื่องหมายทางการค้า “KANGEN WATER” ในสหรัฐอเมริกา
 • เมษายน 2006: อีนาจิก สหรัฐอเมริกา เข้าเป็นสมาชิกสมาคมขายตรง DSA สหรัฐอเมริกา
 • กรกฎาคม 2006: เปิดสำนักงานสาขา ประเทศคานาดา ที่แวนคูเวอร์
 • กันยายน 2006: Leveluk under counter (รุ่นใต้เคาท์เตอร์)เริ่มจัดจำหน่าย
 • มีนาคม 2008: อีนาจิก สหรัฐอเมริกา ซื้ออาคารสำนักงาน และย้ายจาก Gardena,CA ไป Torrace,CA
 • เมษายน 2008: เปิดสำนักงานสาขายุโรป ที่ประเทศเยอรมัน ที่เมืองดรุสเซนดร๊อฟ
 • พฤษภาคม 2010: เปิดสำนักงานสาขา ประเทศอิตาลี ที่กรุงโรม,ประเทศ ออสเตรเลีย ที่ซิดนี
 • สิงหาคม 2010: เปิดสำนักงานสาขาประเทศ ฟิลลิปปินด์ ที่ มากาติ
 • ตุลาคม 2010: Leveluk SD501 Platinum ออกจำหน่าย
 • มีนาคม 2011 เปิดสำนักงานประเทศเกาหลี และศูนย์บริการซ่อมบำรุง ซีแอตเติล
 • พฤษภาคม 2011: อีนาจิกจดทะเบียน ระบบ “8 Point”
 • มิถุนายน 2011 อีนาจิกยุโรป เปิดอบรมผู้แทนจำหน่ายครั้งแรกที่ ดรุสเซนดร๊อฟ
 • สิงหาคม 2011: ได้รับการรับรองจาก WQA Certificate
 • มีนาคม 2012: เปิดสำนักงานสาขา ประเทศสิงค์โป
 • พฤษภาคม 2012:เปิดสำนักงานสาขา ฝรั่งเศส ที่ปารีส
 • พฤศจิกายน 2013: เปิดสำงานสาขาประเทศไทย ที่กรุงเทพ