นิมิตและเป้าหมาย True Health จากประธานบริษัทอีนาจิก โอชิฮิโร

  1. นำสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริงสู่ทุกคน Realizing true physical health
  2. นำสุขภาพจิตใจที่เปี่ยมสุขสู่ทุกคน Realizing true mental/metaphysical health
  3. นำสุขภาพทางการเงินที่สมบูรณ์สู่ทุกคน Realizing true financial health

ปัญหาประชากรและระบบนิเวศน์ของโลก

จากความจริงในปัจจุบันที่ประชากรโลก 7,000 ล้านคนกำลังเคลื่อนที่เข้าสู่ยุคผู้สูงอายุ ภายในปี 2040 ประกรโลกกว่า 30% ประมาณ 2,000 ล้านคน จะมีอายุมากกว่า 60 ปี สิ่งแวดล้อมถูกทำลายลงทุกวันด้วยขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ แหล่งอาหารปนเปื้อนไปด้วยสารพิษ การบริโภคที่เอาแต่ใจ ใช้แป้งและน้ำตาลเป็นส่วนใหญ่ แต่ทุกคนล้วนต้องการมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง มีจำนวนไม่น้อยที่เมื่อเข้าสู่สูงวัยด้วยโรคเรื้อรัง บางคนมีไม่ต่ำกว่าสองโรค เช่นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกาต์ โรคความดันโลหิตสูง โรคกระดูกพรุน โรคความจำเสื่อม และร้ายที่สุดคือโรคมะเร็งครั้งแรก และมะเร็งครั้งที่สอง ในส่วนประชากรเด็กจำนวนมากประสบปัญหาโรคอ้วน และเป็นเบาหวานก่อนวัยอันควร จากภาวะโภชนาการที่ผิดพลาด รัฐบาลต้องทุ่มเทงบประมาณจำนวนมากเพื่อดูแลประชากรเหล่านี้ ผ่านระบบสุขภาพ ประชากรเหล่านี้ต้องบริโภคยาจำนวนมากในการมีชีวิตอยู่ จะปล่อยให้เป็นแบบนี้หรือ

70% ของร่างกายคือน้ำ

น้ำดื่มเป็นส่วนประกอบถึง 70% ในร่างกาย การดื่มน้ำที่ดี จะทำมีสุขภาพดี น้ำดื่มที่ดีและปริมาณที่เพียงพอจะชำระล้างสารพิษต่างๆ ออกมาจากร่างกายได้ การขาดน้ำจะทำให้ร่างกายสะสมของเสียที่เป็นกรด และกรดนี้เองจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ออกซิเจนไม่สามารถอยู่ในบริเวณนั้นได้ ทำให้เซลล์ขาดออกซิเจนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไป พอสรุปได้ว่ากรดคือแหล่งสะสมโรคในร่างกาย ประชากรประเทศญี่ปุ่นเป็นแบบอย่างที่มีจำนวนคนที่มีอายุมากที่สุดในโลก ประเทศนี้ดื่มน้ำคังเก้นมากว่า 50 ปี เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของการมีอายุที่ยืนนานและแข็งแรงน้ำคังเก้น มีความป็นด่างมีออกซิเจน มีประจุลบจำนวนมาก และมีขนาดกลุ่มโมเลกุลเล็ก ซึมผ่านผนังเซลล์ได้ง่าย กรดถุกชำระออก ออกซิเจนถูกเติมกลับเข้าเซลล์ ประจุลบทำลายอนุมูลอิสระทันที

ความมั่นคงบริษัทระดับโลก

วันนี้ บริษัทอีนาจิก (ประเทศญี่ปุ่น) อายุ กว่า 40 ปี ได้เข้ามาเปิดในประเทศไทยแล้ว เป็นโอกาสของคนไทย70 ล้านคน ทุกคนที่ จะได้รับประสบการณ์แบบเดียวกัน ด้วยการดื่มน้ำคังเก้นจาก เครื่อง Leveluk เมื่อท่านเป็นเจ้าของเครื่องผ่านทีมงานของเราท่านก็เข้าร่วมกับเราแล้ว ด้วยระบบการตลาดขายตรงของ อีนาจิก ที่เป็นสมาชิก สมาคมขายตรงสหรัฐอเมริกา มีผลตอบแทนที่เรียกว่า 8 Point system ลิขสิทธิ์เฉพาะของอีนาจิก

แนวทางการทำธุรกิจตามระบบ

ท่านผู้เป็นเจ้าของเครื่องจะเรียกว่าตัวแทนจำหน่าย Distributor เมื่อท่านขายเครื่องให้คนที่ติดตัวท่านเรียกว่า Direct sale เมื่อลูกค้าท่านขายเครื่องจะเรียกว่า Indirect sale (ขอแนะนำเป็นรายบุคคลในรายละเอียด) ด้วยระบบ 8 Point system จะทำให้ท่านมีรายได้ทีมั่นคง ในขณะที่ท่านมีสุขภาพที่ดี และจิตใจงดงามที่ได้ส่งมอบน้ำดื่มที่คุณค่ากับร่างกายที่สุดให้กับลูกค้าของท่าน

สินค้าคุณภาพสูงสุด

อีนาจิกให้ความมั่นใจในสินค้ากับทุกท่านด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพสูงสุดในวงการเครื่องทำน้ำไอออนไนเซอร์
  1. มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 ระดับนานาชาติ
  2. มาตรฐานโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ และการขายเครื่องมือแพทย์จากรัฐบาลประเทสญี่ปุ่น
  3. ระบบกรองน้ำมาตรฐาน โกลด์ซิลด์ จาก WQA USA
  4. ชื่อ”น้ำคังเก้น” “Kangen Water” คือชื่น้ำที่ออกมาจากเครื่อง Leveluk ของ อีนาจิก ที่จดทะเบียนไว้แล้ว
  5. เครื่องหมายทางการค้า ทีจดทะเบียน “Change Your water Change Your Life”
  6. ระบบการตลาด 8-Point system

อีนาจิกคือยานพาหนะตัวจริงที่พาเราด้วยปรัชญา True Health

ตัวแทนทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่า เราคือผู้นำปรัชญา True Health ไปสู่ประชากรโลกทุกคน