12
SEP
2017

Vita Italiana (Singapore)

วีต้า อิตาเลียนา Vita italiana สิงค์โปร (Singapore) เป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยประชากรที่หลากหลายื้อชาติและเผ่าพันธุ์มีชาวจีนเป็นหลักประมาณ 80% ของทั้งหมด ไชน่าทาว์นกำเนิดขึ้นในศัตวรรติที่ 19 จึงเป็นที่รวบรวมของชาวจีนที่เดินทางมาจากหลายที่และอยู่ร่วมกัน ด้วยวัฒนธรรมจีนที่เหมือนก...