ที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการของ Enagicในหนังสือ The Rejuvenation Enzyme แนนำดื่มน้ำคังเก้น (Kangen Water)เพราะเป็นน้ำดื่มที่ดี ทำหน้าที่ของน้ำในร่างกายของเราได้อย่างสมบูรณ์ การไหลเวียนของเลือด การกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานของเซลล์ กระตุ้นการทำงานของแบคทีเรียในลำไส้ กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ นำของเสียออกจากเซลล์ผ่านระบบการขับถ่าย(บทที่ 16)