อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น มันจะไม่เป็นปฏิกริยาลูกโซ่ถ้าเรามีเครื่องมือที่กำจัดได้ทัน น้ำที่มีประจุลบ เป็นทางออกที่ง่ายและถูกที่สุด ดื่มได้บ่อยกว่าอาหาร แถมไม่ต้องย่อยและปล่อยอีเล็กตรอนได้ทันที ดื่มน้ำประจุลบตลอดเวลาก็ช่วยร่างกายได้มากที่สุด