โรคทุกโรคไม่มีสาเหตุอะไรมากไปกว่า เกิดมาจากการสะสมกรดในร่างกาย

Dr Theodore Baroody กล่าวในหนังสือ ” Alkalize or Die “