15
MAY
2017

Reverse Aging : By Zang Whang

ร่างกายชราภาพได้อย่างไร

วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ค้นพบว่าความเสื่อมชราเกิดขึ้นเพราะร่างกายสูญเสียไบคาร์บอเนต(ไบคาร์บอเนตในร่างกายรักษาความเป็นด่างในเลือดของเรา อ้างถึง ดร.ลินดา ฟราสเสโต ตามกราฟ 2 ด้านล่าง

Figure 2, graph B of Journal of Gerontology: BIOLOGICAL SCIENCES, 1996, Vol. 51A. No. 1, B91 – B99, by Dr. Lynda Frassetto, UCSF (Dotted line added by Sang Whang)

สังเกตได้ว่าเมื่ออายุเข้าสู่ 45 ปี จนถึง 80 ปี ร่างกายสูญเสียไบคาร์บอเนตในเลือดถึง 18% เพื่อรักษาสมดุลกรดด่างในเลือด เป็นผลมาจากการกำจัดของเสียกรดในร่างกายตลอดเวลา

การลดลงของไบคาร์บอเนตส่งผลให้ความสามารถของเลือดในการกำจัดของเสียกรดที่ออกมาจากเซลล์ลดลง โดยตัวเลือดเองก็ต้องรักษาค่า        พีเอชที่ 7.365 เพื่อให้ร่างกายยังคงมีชีวิตอยู่ได้ ร่างกายเป็นสิ่งที่ประหลาดมาก เมื่อไม่สามารถกำจัดออกได้ ก็จะเปลี่ยนของเสียกรดเหล่านั้นจากของเหลวเป็นของแข็งแล้วเก็บไว้ ในรูป คลอเรสเตอรอล,กรดไขมัน,กรดยูริก,ฟอสเฟต,ซัลเฟต,ยูเรต,นิ่วในไต

เมื่อร่างกายขาดไบคาร์บอเนต เลือดไม่สามารถที่จะรักษาสมดุลของปริมาณกรดจำนวนมาก ได้แก่ กรดยูริก,กรดฟอสฟอริก,กรดซัลฟูริก อื่นๆ เอาไว้ได้ ร่างกายจึงดึงเอาแคลเซี่ยมจากกระดูกออกมาเพื่อทำปฎิกริยากับกรดเหล่านั้น ให้อยู่ในรูปของแข็งได้แก่ ยูเรต,ฟอสเฟต,ซัลเฟต,และอื่นๆเมื่อของเสียกรดถูกเปลี่ยนเป็นของแข็งตัวอย่างเช่นนิ่วในไต นั่นหมายถึงร่างกายของมนุษย์กำลังอยู่ในภาวะต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด

มนุษย์ทั้งโลกยอมรับภาวะลดลงของไบคาร์บอเนตในขณะเดียวกันก็ยอมรับที่จะเก็บของเสียกรดไว้ในร่างกายเพิ่มมากขึ้นและต้อนรับการมาเยือนของความเสื่อมชรา

ย้อนกลับไปหา ดร.ฟราสเซตโต กับงานวิจัยของเขา จุดเปลี่ยนเมื่ออายุเฉลี่ย 45 ปีมักจะเป็นจุดเปลี่ยน เมื่อโรคเบาหวาน,โรคหัวใจ,โรคความดันโลหิตสูง,โรคมะเร็ง เริ่มแสดงออกมาให้รับรู้ เซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่เป็นกรดในขณะที่เซลล์ดีเป็นด่าง เซลล์มะเร็งไม่สามารถพัฒนาตัวมันเองได้ในภาวะด่าง แต่อย่างไรก็ดีเมื่อภาวะไบคาร์บอเนตซึ่งมีความเป็นด่างลดลงก็จะทำให้ภาวะความเป็นกรดเพิ่มขึ้นในทางกลับกัน จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นและเติบโต ดังนั้นถ้ามีไบคาร์บอเนตมากก็เท่ากับเป็นการป้องกัน แต่คงไม่ใช่การรักษา มะเร็ง

I discovered that the diminishing of bicarbonates in the blood is not the result of aging, but the very cause of aging. ผมพบว่าการลดลงของไบคาร์บอเนตในเลือดส่งผลต่อความเสื่อมชรา ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องเล่นๆอีกต่อไป

คงจะดีถ้าเราพบวิธีการเพิ่มปริมาณให้ไบคาร์บอเนตกลับไปเหมือนเดิม เหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่ เพื่อเราจะไม่ต้องแก่ชรา ข่าวดีน้ำคังเก้น(Kangen Water) เป็นทางที่จะเพิ่มไบคาร์บอเนตให้กับร่างกายที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ

น้ำคังเก้น (Kangen Water)จากขบวนการ ไอออนไนเซอร์ ถูกพัฒนาในประเทศญี่ปุ่นนานกว่า 40 ปี ชาวญี่ปุ่นจำนวนมากดื่มน้ำคังเก้น(Kangen Water) เพื่อดูแลสุขภาพ เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์มีรายงานวิจัยจำนวนมากในประเทศญี่ปุ่นถึงคุณประโยชน์

น้ำคังเก้น (Kangen Water) มีความเป็นด่าง มีค่า พีเอช 9.5 และน้ำย่อยที่ป็น กรดในกระเพาะ พีเอช 4.0 เป็นเรื่องเส้นผมบังภูเขา เมื่อดื่มน้ำคังเก้น มีความเป็นด่าง มีค่า พีเอชสูงลงไปในกระเพาะ ค่าพีเอช ของน้ำย่อยจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นผนังกระเพาะจะถูกกระตุ้นให้สร้างกรด ไฮดดรคลอริกออกมา จากการใช้น้ำร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์และเกลือ ซึ่งมีอยู่มากในร่างกาย ผลที่ได้คือ กรดไฮโดรคลอริกส่งเข้าในกระเพาะ และด่างโซเดียมไบคาร์บอเนตกลับเข่าสู่กระแสเลือด

H2O + CO2+ NaCI = HCI + NaHCO

ดังนั้นยิ่งผนังกระเพาะสร้างกรดมากเท่าไรด่างก็จะกลับเข้ากระแสเลือดมากเท่านั้น น้ำคังเก้น (Kangen Water) ยังมีประจุลบจำนวนมากถึง21 ล้านล้านล้านประจุ เป็นน้ำโมเลกุลเล็ก ที่มีความสามารถผ่านเข้าออกผนังเซลล์ได้ง่ายเหมือนหน่วยทหารที่เคลื่อนที่เร็ว ทุกครั้งที่ดื่มน้ำคังเก้น(kangen Water) จะเข้าทำหน้าที่อย่างรวดเร็วด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

About the Author