28
APR
2017

Acid and Alkaline : Herman Aihara

ทำไมไข่ที่เกิดจากแม่ ที่ไม่ว่าแม่จะมีอายุเท่าไร ไข่และสเปิร์ม ไม่ได้มีอายุที่เริ่มจากแม่หรือพ่อ แต่เริ่มที่ศูนย์เสมอ นักกายศาสตร์(Physiology) พบว่าไข่และสเปิร์ม ไม่มีความแก่ชราอยู่ในตัวมันเองเลย ทำไมเมื่อผสมกันแล้วเติบโตเป็นอว...